koyomi
koyomi

结果妹子全死了变成基片了?

结果妹子全死了变成基片了?结果妹子全死了变成基片了?结果妹子全死了变成基片了?结果妹子全死了变成基片了?结果妹子全死了变成基片了?
Giru
Girukoyomi问题是妹子死了她还能说话啊什么的,按照二次元规律就还有可能啊(上季还有和僵尸谈恋爱的呢)2012-11-23 04:58:30
koyomi
koyomiGiru天国的妹子们看着一对基佬*´∀`)2012-11-23 06:54:32
Giru
Girukoyomi;-D2012-11-23 06:56:11
angelcn
兔控koyomi还有一个御姐啊....2012-11-23 12:18:22
koyomi
koyomi兔控御姐感情不到位啊~2012-11-23 13:19:12