koyomi
koyomi

这周妖尾果然一话完成逆袭(・ω・。)

119
拾壹koyomi!?2013-03-08 11:57:29
koyomi
koyomi拾壹漫画~2013-03-08 15:23:16
119
拾壹koyomi我表示難道纳兹他們贏了!?當時追到他們什麼拯救王國覆滅的章節,還有比賽什麼的2013-03-09 07:10:32
koyomi
koyomi拾壹嗯 赢了大演武……不过决赛纳兹没上2013-03-09 07:46:48