koyomi
koyomi

以前补深夜食堂的时候曾经在亚马逊搜过一次漫画……到现在亚马逊保持着半个月一封邮件的节奏催着我买(・ω・。)

poppy
水绘koyomi我放在TB购物车里的东西也会催我买,还有很久不上的网站2013-03-20 04:36:48
koyomi
koyomi水绘亚马逊这是查什么书就各种发邮件推荐……现在是两天一封……2013-03-20 05:03:12
poppy
水绘koyomi以前我买樱花妹化妆品也是,勤勤恳恳地给我寄了两年当月的产品目录,虽然我已经一年半没买她家东西了2013-03-20 05:06:37
Cynthia_D
伝ぺ✿koyomi亚马逊狂发邮件啊。。。我看过什么它都要发一遍提醒我2013-03-20 05:30:43
koyomi
koyomi伝ぺ✿我这是看过一遍邮件n封……一个字都不变就一遍遍的发2013-03-20 05:55:29
koyomi
koyomi水绘营销太努力……略神烦2013-03-20 05:56:09