Forgot password?
koyomi
koyomi

补了进击的漫画…剧情还蛮狗血的…

sonsofstars
亚布的微笑koyomi
越到后面开挂的越来越多……男主那一期毕业生,唉……
2013-04-16 11:11:01
koyomi
koyomi亚布的微笑
那期毕业生太奇葩了(・ω・。)
2013-04-16 11:50:10
Dew
Dewkoyomi
的确(´・ω・`)
2013-04-17 16:28:17
koyomi
koyomiDew
都搞不懂那些巨人闹哪样…
2013-04-17 22:31:56
leadsbeauty
相生佑子koyomi
我是听说漫画崩的厉害....嘛反正我本来就不是原作党
2013-04-18 10:36:49
koyomi
koyomi相生佑子
漫画许多画面都脑补不出是什么姿势(・ω・。)
2013-04-18 10:59:17
leadsbeauty
相生佑子koyomi
听着很奇葩▼ _ ▼
2013-04-18 15:43:33