koyomi
koyomi

热_(:зゝ∠)_

zenne
已停用koyomi沈阳从10度暴涨到30度 热炸了!! 我今年的短裤都还没买 = = 只能穿长裤了...2013-05-07 09:41:23
koyomi
koyomi已停用一天冷水三次了_(:зゝ∠)_2013-05-07 11:09:40
zenne
已停用koyomi湿一天= =2013-05-07 11:27:13
koyomi
koyomi已停用液~(* ̄▽ ̄)y2013-05-07 11:27:39
zenne
已停用koyomi噗 口优米你越来越绅士了2013-05-07 11:28:27
koyomi
koyomi已停用在领队的带领下只有更绅没有最绅wwwww2013-05-07 11:31:05
zenne
已停用koyomi狂绅! = =2013-05-07 12:05:54