Forgot password?
koyomi
koyomi

……为什么亚马逊上买个东西要从江苏邮过来……大帝都没有么= =

119
拾壹koyomi
没货就要从其他地方的库里调过来
2013-07-20 00:39:45
koyomi
koyomi拾壹
唉 偌大的帝都找不到一个无线网卡和一个集线器_(:зゝ∠)_
2013-07-20 01:50:44