Forgot password?
koyomi
562842824
井上心叶koyomi
亲眼目睹这一幕的我和我的小伙伴们都惊呆了
2013-07-27 13:39:15
koyomi
koyomi井上心叶
咦!去现场看到了!?
2013-07-27 13:56:26
562842824
井上心叶koyomi
嗯,那个时候我刚好在边锋旁边的空地休息,突然发现有人打架,就赶紧提着东西闪人了。当时也没怎么关心,晚上才发现我目睹了件大事
2013-07-27 13:59:18
koyomi
koyomi井上心叶
哈哈 看视频现场完全是一边倒的气氛XDDDD
2013-07-27 14:01:56
562842824
井上心叶koyomi
哈哈是啊,当时我就很纳闷怎么打架还有人起哄啊。。
2013-07-27 14:02:56
koyomi
koyomi井上心叶
这个事今早上了百度首页的十大,就去看了好久才看完……
2013-07-27 14:07:48
562842824
井上心叶koyomi
— —好吧,早知道我就拍张照片留作纪念了
2013-07-27 14:09:44