Forgot password?
koyomi
koyomi

原来我看的是双机3D版……看时间的时候都没注意……票价居然一样真不科学

anna42
焦糖奶油菇koyomi
双机3D有什么不一样吗?
2013-08-04 02:59:13
koyomi
koyomi焦糖奶油菇
3D感更强、亮度高而且对位子不好的观众更加照顾~
2013-08-04 03:04:28
anna42
焦糖奶油菇koyomi
哦哦亮度高太好了,环太平洋好多夜战
2013-08-04 03:07:31
koyomi
koyomi焦糖奶油菇
是啊 我发现低分影评挺多都是感觉太黑看不清、效果不行什么的……
2013-08-04 03:09:12
anna42
焦糖奶油菇koyomi
是他们去的影院太烂了,我去年也看过一次超烂的3D黑乎乎啥都看不清,万达的就好很多
2013-08-04 04:53:27