koyomi
koyomi

嗯 通过调节心情和呼吸来降温……感觉就像用皮肤呼吸一样……我是不是快要练成了!

leadsbeauty
相生佑子koyomi泥垢2013-08-10 14:01:56
koyomi
koyomi相生佑子屋里真是热疯了= =2013-08-10 14:07:10
leadsbeauty
相生佑子koyomi我懂的!我都不爱往厕所跑了!2013-08-10 14:09:08