koyomi
koyomi

如果我睡眠好一点的话我可能就再也见不到我那在审计公司实习的室友了:早7:40出门上班——晚12:00进门

calista
小Ckoyomi那么晚回啊不怕黑么- -2014-02-09 07:48:05
koyomi
koyomi小C加班到十一点多然后打车回来……2014-02-09 07:50:49
calista
小Ckoyomi好辛苦......2014-02-09 07:51:11