koyomi
koyomi

烧死那个眼睛仔

烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔烧死那个眼睛仔
Giru
Girukoyomi“眼镜仔,这里有一个合法萝莉和一个非法萝莉,哪个是你掉的萝莉”2014-03-02 10:57:15
koyomi
koyomiGiru合法萝莉才是正宫啊……2014-03-02 11:07:29
Giru
Girukoyomi我也希望是正宫啊,但是看到汉化的最新卷(是四卷还是五卷来着)。合法萝莉好像在结尾下风了,实在是让人担心2014-03-02 11:12:01
koyomi
koyomiGiru该有的跑不了,女主地位无法动摇233332014-03-02 11:14:01
Giru
Girukoyomi希望如此,作者不要作死2014-03-02 11:19:23