Forgot password?
koyomi
koyomi

舰娘今天大更新~春季活动+新船+新改造+UI优化+新机制,大满足www (观测机弹道修正机制太良心,战列舰们从此发发入魂www