Forgot password?
koyomi
koyomi

如何解读?

如何解读?
Cynthia_D
伝ぺ✿koyomi
这啥?
2014-08-12 15:48:21
koyomi
koyomi伝ぺ✿
我的理解是广电总局对游戏的审批取消,以及电影审批权限的下方……具体能展开多大就不知道了
2014-08-13 00:28:11
Giru
Girukoyomi
下放的意思就是可能部分省能看部分省不能看,以后说不定会有短期的针对某些电影的旅游?
2014-08-13 11:01:12
koyomi
koyomiGiru
今天又了解了一下……果然想多了,电子出版物还有文化部审核,电影也一样
2014-08-13 11:34:06
JACKIEXIA
JACKIEXIAkoyomi
意思就是过去审批的部门太多了,现在留一个,没啥变化…
2014-08-13 12:20:18
koyomi
koyomiJACKIEXIA
确实……文化部的把关一直都是最狠的……
2014-08-13 15:03:47