koyomi
koyomi

物语系列真是永不完结啊……

yqjun
Y君koyomi新小说出了?(话说我的青春恋爱物语果然有问题轻小说最新话还没看- -2014-09-17 09:29:25
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi西尾维新的节操啊2014-09-17 10:15:25
koyomi
koyomiY君又有续作的消息了……2014-09-17 10:46:04
koyomi
koyomiwanna a chu2story写不完就写不完吧……反正我也爱看wwww2014-09-17 10:46:16