Forgot password?
koyomi
koyomi

把上周的恐怖残响补了(被和谐成东京残响了),妹子果然是为了结束小时候的游戏才来的……就这么安心的走了也是心酸……(最近真是心酸……