koyomi
koyomi

下午部门开会,BOSS说他看了网络监控记录,气氛压抑至极……搞的最后单独表扬我,实在是听不懂是真夸还是点我……_(:зゝ∠)_

Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi奇妙的BOSS2014-11-05 12:43:26
koyomi
koyomiwanna a chu2story因为我都是开VPN上网的……2014-11-05 12:45:17
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomihhhhhhhhh2014-11-05 12:46:20
yuban5678
御坂5678koyomi还以为会发现你玩舰娘2014-11-05 15:44:00
koyomi
koyomi御坂5678实际上玩舰娘比他们刷网页用的时间少多了……2014-11-06 12:46:18