koyomi
koyomi

凭物语好棒!>w<

yqjun
Y君koyomi正在看,Op2015-01-01 07:20:38
yqjun
Y君koyomi好赞2015-01-01 07:20:44
562842824
井上心叶koyomi好棒好棒!!开头和结尾简直赞!看到荡漾后我的血条终于满了233不过剧情方面值得吐槽。2015-01-01 07:24:04
koyomi
koyomi井上心叶看到荡漾我发现这不是班长发型么2333332015-01-01 08:18:14
koyomi
koyomiY君(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)2015-01-01 08:21:55
562842824
井上心叶koyomi确实是清爽的短发!虽然不再是黑长直有点遗憾,但是荡漾终究是荡漾!即便是短发我也喜欢喜欢最喜欢了!2015-01-01 08:26:35
koyomi
koyomi井上心叶不算紫长直吗233332015-01-01 08:30:04
562842824
井上心叶koyomi当我是色盲好了,或者说当作是动画的滤镜效果~2015-01-01 08:32:01