Forgot password?
koyomi
koyomi

上午去裸考了会计从业,果然不行啊233333 (不过还真不难,下次看看书好了www

heresyguan
腰果君koyomi
我也是这样觉得,那个都差那么几分-_-#
2015-03-22 07:16:53
koyomi
koyomi腰果君
多选的知识点完全拿不准了www 学过一遍的话能简单不少
2015-03-22 07:51:04