koyomi
koyomi

昨晚做了个简单粗暴的梦:熊孩子来踢我,我把熊孩子打了,熊孩子他爹把我打了。

ayase
koyomi还很有逻辑性2015-04-09 00:15:14
0722
文浩koyomi逻辑清楚,简单粗暴…2015-04-09 00:28:04
shiyue
柏木koyomi简单粗暴hh2015-04-09 00:29:18
laytee
layteekoyomi哈哈哈,熊孩子复仇记2015-04-09 01:52:14
vivi
一人の旅koyomi逻辑性真好2015-04-09 02:09:54