Forgot password?
koyomi
koyomi

昨晚回家问母上赔了多少,母上给我比了四根手指wwww(这波牛赚的一半又被吸回去了

0722
文浩koyomi
同学买股票陪哭了…
2015-05-29 07:01:20
AGAM
AGAMkoyomi
都买股票了吗?我家才牛呢连我上大学的钱都赔了=w=、
2015-05-29 11:30:54
koyomi
koyomiAGAM
……摸肩
2015-05-29 12:41:21