koyomi
koyomi

亚马逊又买了一堆……付完钱才发觉50块的优惠又把我钓上钩了_(:зゝ∠)_

lotusrut
猫耶koyomi好歹优惠了50,亚马逊除了包邮就没给我优惠过呢2015-06-26 12:57:41
koyomi
koyomi猫耶我也是收到优惠活动的邮件才买的……2015-06-26 13:41:33
lotusrut
猫耶koyomi难怪,我那邮箱几年没上了2015-06-26 13:58:09