Forgot password?
koyomi
koyomi

心如日狗:上上周一拿到一份需求,上周三完全实现交工,今天需求用了半小时测完告诉我他逻辑吔屎需求文档写错,只能返回来大改。(而且交工后不立刻反馈浪费了两个工作日,进度吃紧

yqjun
Y君koyomi
吔屎吧需求
2015-06-29 13:59:01
koyomi
koyomiY君
吔屎吧需求(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
2015-06-29 14:03:33
Numpkin
Nkoyomi
hhh这个组合
2015-06-30 12:49:37