koyomi
koyomi

果然最后扔了个炸弹又要等下一季……

果然最后扔了个炸弹又要等下一季……果然最后扔了个炸弹又要等下一季……果然最后扔了个炸弹又要等下一季……果然最后扔了个炸弹又要等下一季……果然最后扔了个炸弹又要等下一季……
manekineko
招财猫koyomi这一季我还一话都没看呢……2015-10-03 14:22:14
koyomi
koyomi招财猫这一季最大的事儿就是静雄找了个女朋友(雾)2015-10-03 14:23:38
koyomi
koyomi招财猫男主的中二思路我已经跟不上了(・ω・。)2015-10-03 14:24:19
manekineko
招财猫koyomi只有男票看来是不够的咯2015-10-03 14:50:40