Forgot password?
koyomi
koyomi

读完了《虚无的十字架》。这本可以说是东野对于是否应该废除死刑这一问题的答案。读完重重地叹了一口气:有理有据,令人信服。