koyomi
koyomi

又该补充新的小说了……看点什么好……

shiyue
柏木koyomi斯维拉娜·亚历塞维奇的w2015-10-08 14:21:10
koyomi
koyomi柏木跟风诺奖吗……她的作品是什么风格的一点都不清楚……2015-10-08 14:22:15
shiyue
柏木koyomi(我也一点也不清楚2333)2015-10-08 14:23:37
koyomi
koyomi柏木去亚马逊查了一下……似乎连译本都没有……2015-10-08 14:24:07
shiyue
柏木koyomi估计很快就会有了~2015-10-08 14:26:32
koyomi
koyomi柏木有赶工嫌疑的译本……好不想买2015-10-08 14:44:54