Forgot password?
koyomi
koyomi

喜闻多部门合力出招,然而禁止了盗版却不代表有正版可看(手动再见

ayase
koyomi
我觉得大家都很默契的不做国内盗版,但国产游戏并没有崛起
2015-10-24 08:26:56
koyomi
koyomi
这次似乎是禁止了影音文件的上传,不知道是不是真的。
2015-10-24 09:32:11
ayase
koyomi
没用的吧,打上rar甚至换个后缀都能解决啊
2015-10-24 09:33:18
koyomi
koyomi
能解决和有惩罚措施并不冲突呀…
2015-10-24 09:34:45
lotusrut
猫耶koyomi
又要买硬盘了
2015-10-24 11:33:10
Numpkin
Nkoyomi
真理,禁了所有的盗版然而不进正版
2015-10-24 14:44:21