Forgot password?
koyomi
koyomi

突然就来了个机会,转行的,这么突然还真是不知道该不该接受。

yuban5678
御坂5678koyomi
什么转什么?
2015-12-28 14:29:48
koyomi
koyomi御坂5678
假程序员转会计
2015-12-28 14:38:26
yuban5678
御坂5678koyomi
会计据说要考很多证!
2015-12-28 15:00:36
vivi
一人の旅koyomi
哪种会计?工业的商业的?
2015-12-29 00:30:32
koyomi
koyomi一人の旅
算是商业的吧 出纳
2015-12-29 11:10:00
koyomi
koyomi御坂5678
是的……虽然说入门证已经考下来了
2015-12-29 11:10:21
vivi
一人の旅koyomi
个人觉得还是程序员好点…………单看工资的话
2015-12-30 01:27:43
koyomi
koyomi一人の旅
程序员也看干什么……非互联网的也是惨不忍睹
2015-12-30 12:55:05