koyomi
koyomi

重配眼镜了……左眼又是三年稳定上涨75度,成功突破600大关= =

Numpkin
Nkoyomi我已经用了一副眼镜两年了、也不知道度数变了没2016-01-31 06:04:55
koyomi
koyomi最近戴着原来的眼镜越来越瞎才换的……2016-01-31 06:45:39