Forgot password?
koyomi
koyomi

我回来了ww

消失了几天,初三和亲戚发生了一些不愉快,然后闷头肝了两天舰娘活动。我回来了ww我回来了ww
AGAM
AGAMkoyomi
摸摸你)又是哪家熊孩子玩你手办了吧,揍衣服能遮住的地方就行了
2016-02-12 09:51:25
koyomi
koyomiAGAM
不……是和奇葩长辈之间的问题,虽然熊孩子是起因
2016-02-12 09:51:57
AGAM
AGAMkoyomi
摸摸)长辈什么的收完红包就回房吧,聊太多伤感情
2016-02-12 10:04:13
koyomi
koyomiAGAM
唉……真是非常亲近的长辈,没想到啊没想到
2016-02-12 10:14:06
ayase
koyomi
欧洲人,我虽然很想捞,但实在是脸黑
2016-02-12 11:00:30
koyomi
koyomi
讲道理这俩都不是捞的……冲波我过图没拿到也不打算拿了
2016-02-12 11:01:12