koyomi
koyomi

回京上课……上火车之前下了几集《交响情人梦》(动画),真是不错w

yqjun
Y君koyomi月初前看完了三部,满脑子都是古典乐,现在还常找来听2016-04-28 04:46:19
koyomi
koyomiY君又看了一下午w2016-04-28 11:30:19