koyomi
koyomi

把纯黑的神海3补了一遍……那会儿德雷克真的是走哪哪塌的拆迁小王子……

Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi德雷克难道不一直都是走哪塌哪吗2016-07-18 22:27:00
koyomi
koyomiwanna a chu2story看第四部的视频还好吧……2016-07-19 12:55:32
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi主要第四代的攀爬感觉没有前几作那么多了2016-07-20 14:13:02
koyomi
koyomiwanna a chu2story崩塌桥段估计是玩腻了?wwww2016-07-21 12:42:32
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi但依旧该蹋蹋2016-07-22 23:58:03