laojuan
laojuan

这几天吃太热气了,眼角长了一个痘=。=

kana
kana…………肿么会长到眼角去的…orz2011-09-28 08:16:05
laojuan
Laojuankana我也觉得奇怪。。。2011-09-28 08:17:51
kana
kanaLaojuan也许不是痘…囧2011-09-28 08:18:45
laojuan
Laojuankana是痘,其实也不算眼角,就离眼角挺近的,鼻梁的旁边orz2011-09-28 08:19:54
kana
kanaLaojuanorz 带眼镜的话会很痛苦…2011-09-28 08:23:43
laojuan
Laojuankana正在痛苦中。。(┬_┬)2011-09-28 08:24:40
kana
kanaLaojuan虎摸一下…2011-09-28 08:37:38