laojuan
laojuan

要疯了,下了个酷我K歌,自己在家里唱了,2人合唱,各种角色扮演==

tianlangtu
小洋Laojuan 你是海风了2012-02-19 11:20:25
laojuan
Laojuan小洋还好没有用麦来唱,就我家这隔音,我的歌声不知道要杀死多少人呐orz..2012-02-19 11:25:16
tianlangtu
小洋Laojuan杀不死我╭(╯^╰)╮我唱的更难听2012-02-19 11:28:06
laojuan
Laojuan小洋我总是跟不上节奏╭(╯^╰)╮2012-02-19 12:28:23
tianlangtu
小洋Laojuan我就不在调上咕~~(╯﹏╰)b2012-02-19 12:50:33