laojuan
laojuan

新来的妹纸太凶残了,问我有没有蓝盆友,我说没,马上就说给我介绍什么的,我说妹纸,乃不要这么热情好么,搞的我好像很饥渴的样子==

lihao
李好Laojuan难道看上去就是很那个啥?2012-02-27 02:36:16
laojuan
Laojuan李好才没有呢~2012-02-27 02:43:30
kana
kanaLaojuan我身边肿么木有这么热情的妹纸!!(摔2012-02-27 02:46:16
laojuan
Laojuankana我好害怕这样的妹纸啊,蛋四新来的几个妹纸都这样!2012-02-27 02:48:21
lihao
李好Laojuan哈哈,那你证明一下咯。2012-02-27 02:53:18
laojuan
Laojuan李好这个要肿嚒证明orz...2012-02-27 02:56:07
lihao
李好Laojuan上图2012-02-27 09:01:40
laojuan
Laojuan李好下次先╮( ̄▽ ̄")╭ 2012-02-27 09:13:29