laojuan
laojuan

咳嗽咳的声音都哑掉了,喉咙痛。。。

boz_z
波仔Laojuan没有吃药么?2012-03-19 11:20:57
laojuan
Laojuan波仔吃啊2012-03-19 12:23:16
boz_z
波仔Laojuan早点好起来啊啊啊……嗯2012-03-19 12:24:40
laojuan
Laojuan波仔刚刚喝了一小碗姜汁,辣死了╮(╯_╰)╭2012-03-19 12:25:40
boz_z
波仔Laojuan我天天喝姜汤= =还是感冒了……2012-03-19 12:27:15
laojuan
Laojuan波仔你那是汤,我喝的是姜榨出来的汁,十几年没喝过这东西=。=小时候最怕喝的就是这个2012-03-19 12:37:16
boz_z
波仔Laojuan好吧……顺毛……加油好起来啊!2012-03-19 12:42:06
laojuan
Laojuan波仔嗯,o( ̄ヘ ̄o* )[握拳!] 2012-03-19 12:45:25