laojuan
laojuan

真是弱爆了!傍晚在超市晕倒了。。。

farley
窝就是个甜菜Laojuan。。。怎么回事2012-04-30 12:01:56
laojuan
Laojuan窝就是个甜菜低血糖什么的。。。2012-04-30 12:02:15
farley
窝就是个甜菜Laojuan要不要检查下2012-04-30 12:02:43
farley
窝就是个甜菜Laojuan饿的么2012-04-30 12:03:10
laojuan
Laojuan窝就是个甜菜去年也晕倒过,就检查了,医生就是说低血糖。血压也比较低。。。2012-04-30 12:03:50
laojuan
Laojuan窝就是个甜菜没感觉饿啊。。。2012-04-30 12:04:31
xifan
分岔Laojuan而且姨妈也在,就更容易晕了吧2012-04-30 12:08:28
laojuan
Laojuan分岔是啊,今天姨妈也来了。。2012-04-30 12:10:03