laojuan
laojuan

今晚煲了排骨+山药汤,山药太早放了,结果部分溶了==

keshui
瞌睡说来一发Laojuan我也要喝爱心排骨汤~在学校好苦逼...2012-12-02 11:11:48
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发自己煲啊~2012-12-02 11:12:59
keshui
瞌睡说来一发Laojuan宿舍连热水器都不让用= =2012-12-02 11:22:13
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发热水器这么大功率当然不让用(-_-;)2012-12-02 11:31:39
keshui
瞌睡说来一发Laojuan那你觉得煲汤的电磁炉能用么= =2012-12-02 11:44:50
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发可以啊~2012-12-02 12:00:12
keshui
瞌睡说来一发Laojuan可以泥煤= =2012-12-02 15:19:36
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发我就经常用电磁炉煲汤2012-12-02 15:35:57