Forgot password?
laojuan
laojuan

天啊,感冒比昨天更严重,现在呼吸都困难了!

beckham
贝壳Laojuan
你需要休息
2013-02-06 07:51:22
keshui
瞌睡说来一发Laojuan
啊,实在不行就不要抗啦,吃药不管用请直接去打点滴
2013-02-06 08:13:06
laojuan
Laojuan贝壳
TAT今天更严重
2013-02-07 02:41:43
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发
实在不想去打点滴!
2013-02-07 02:41:59
keshui
瞌睡说来一发Laojuan
juanjuan乖啦,去嘛,这样好的快
2013-02-07 07:25:54
laojuan
Laojuan瞌睡说来一发
今天已经没那么严重啦,估计明天就好了p(# ̄▽ ̄#)o
2013-02-08 11:27:43
keshui
瞌睡说来一发Laojuan
这样么=w=那就好~恩恩
2013-02-08 12:50:19