Forgot password?
laojuan
laojuan

弄了个头发,染了之后我整个人都不好了。

zenne
已停用Laojuan
- - 绿色!
2013-10-04 05:12:58
laojuan
Laojuan已停用
那什么内什么,跟栗子色差不多的颜色
2013-10-04 05:22:59
zenne
已停用Laojuan
= = 粑粑黄
2013-10-04 06:16:32
Halai
Laojuan
哈哈哈哈 染回来
2013-10-04 07:30:34
Cynthia_D
伝ぺ✿Laojuan
就染了吗?
2013-10-04 17:28:00
laojuan
Laojuan伝ぺ✿
还电了一下子发尾~
2013-10-06 03:59:18
laojuan
Laojuan
太伤钱了TAT
2013-10-06 03:59:26
laojuan
Laojuan已停用
才不是,栗子色啊~
2013-10-06 03:59:38
zenne
已停用Laojuan
= =染发伤头发吧
2013-10-06 05:07:30
laojuan
Laojuan已停用
对对对,我深深的感受到了,我的头发之前是属于油性的,一天不洗头都油的不得了,现在特干燥~
2013-10-06 05:14:30
Cynthia_D
伝ぺ✿Laojuan
求真相
2013-10-06 23:11:14
laojuan
Laojuan伝ぺ✿
木有真相~
2013-10-08 04:03:02
Halai
Laojuan
( ̄▽ ̄")那还是顶着吧
2013-10-13 00:34:24
laojuan
Laojuan
只能这样了
2013-10-13 04:08:05