laojuan
laojuan

中午不造吃错什么了,又头晕又吐的,在办公室睡了一下午。

Zunix
Jin.AkimotoLaojuan龙眼- -2014-08-07 09:47:20
laojuan
LaojuanJin.Akimoto是中暑了TAT2014-08-07 13:51:23
Cynthia_D
伝ぺ✿Laojuan和凉茶2014-08-07 14:45:06
Cynthia_D
伝ぺ✿Laojuan2014-08-07 14:45:10
laojuan
Laojuan伝ぺ✿嗯,已经喝了。2014-08-08 00:39:29
Zunix
Jin.AkimotoLaojuan吃仁丹2014-08-08 02:44:21
laojuan
LaojuanJin.Akimoto你是说藿香正气丸啊?这东西忒难吃,闻到味道我都想吐更不要说吃了。2014-08-08 07:44:58