laojuan
laojuan

还没有睡着闹钟就响了,呜…各种不想起!

lihao
李好那就在睡一下。2011-05-16 05:49:24
laojuan
Laojuan李好再睡就迟到鸟~2011-05-16 06:40:45
lihao
李好Laojuan没关系啦。2011-05-16 07:00:21
laojuan
Laojuan李好要是你是我老板多好哇,迟到都没关系╮( ̄▽ ̄")╭ 2011-05-16 07:07:54
lihao
李好Laojuan当然没关系,该扣钱一定扣。2011-05-16 12:56:21