Forgot password?
laojuan
laojuan

其实我不擅长的东西别人很擅长我都很崇拜的说(挥帕子~

kaedaRukawa
kaedaRukawa
比如你不擅长什么?
2011-05-19 15:33:55
laojuan
LaojuankaedaRukawa
很多,。。。。画画什么的这个是我最大的死穴╮(╯_╰)╭
2011-05-19 15:36:16
kaedaRukawa
kaedaRukawaLaojuan
哈哈!画画也是我的死穴。其实我连字写得也不是那么的漂亮。有点小羡慕字写得很飘逸的人。
2011-05-19 15:44:13
laojuan
LaojuankaedaRukawa
我也是(;一_一)
2011-05-19 15:45:15
kaedaRukawa
kaedaRukawaLaojuan
哎。同病相怜
2011-05-19 15:46:24