Forgot password?
laojuan
laojuan

我,170cm,而且虎背熊腰的人不可能减到85斤的,能减到100斤叫我果奔我都无所谓了=。=

kaedaRukawa
kaedaRukawa
裸奔都来?= =!吓
2011-05-23 13:18:17
laojuan
LaojuankaedaRukawa
真的减到100斤,我无所谓…
2011-05-23 13:20:10
kaedaRukawa
kaedaRukawaLaojuan
厉害,裸奔了,叫我,我来观看
2011-05-23 13:22:26
jam319
JAM
坚持就是胜利,我一直这么说,但是老是安慰自己,失败是成功之母,所以好像一直没有减下来~
2011-05-23 13:23:22