lengningdun
lengningdun

今天雨下得好大啊。我和一只很大的狗同时到一个檐子下躲雨,结果那狗一看见我,反而去雨里躲我了……唉,我有点想念奶奶家的大白猫了……

angelcn
兔控毕竟是两种生物啊...2010-07-19 08:20:30
anna42
焦糖奶油菇被狗狗鄙视了呢....我也有过这种经历(╯﹏╰)2010-07-19 10:41:03
lengningdun
冷凝盾焦糖奶油菇哈哈︶︿︶2010-07-20 08:05:13
lengningdun
冷凝盾兔控我很喜欢猫咪2010-07-20 08:06:30