Forgot password?
lessi
lessi

...凌晨4点多才睡···9点钟··就被喊起来去吃锅贴····吃锅贴就算了···我还放了好多辣椒···顺便吃了个西瓜刨冰····回来就闹肚子···擦···

dianxincha
喵饭里一只兔纸喵
冰火两重天~( ̄▽ ̄")
2010-07-25 03:12:04
Zee
子一
早上我也闹肚子了~昨晚上喝啤酒喝的
2010-07-25 03:13:40
lessi
乳来伸掌子一
我正在减肥···不喝带气泡的饮料了···
2010-07-25 04:05:39
lessi
乳来伸掌喵饭里一只兔纸喵
咦···你熟门熟路啊···
2010-07-25 04:05:55
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵乳来伸掌
我不吃辣的,唔o(* ̄▽ ̄*)ゞ
2010-07-25 04:07:12
lessi
乳来伸掌喵饭里一只兔纸喵
哦··对···吃辣不会晕···不方便推····
2010-07-25 05:23:13