li_yang_houpapu
li_yang_houpapu

小牛客场赢了!!!!

alixia
she-bangs我06年的时候看小牛和热火的总决赛来着,现在都不看球了2011-05-05 05:15:26
li_yang_houpapu
灰行员she-bangs你认识了韦德2011-05-05 15:38:27
alixia
she-bangs灰行员我早就认识他了,我以前是球迷来着2011-05-05 23:35:06