Forgot password?
lianghua
lianghua

金钱与权力是一把双刃剑

金钱与权力是一把双刃剑,运用得好是为自己、为他人、为社会谋福利的利器。既可以改善自己和周围人的生活,又可积功累德、做更多善事。如果运用不好,就会带来无穷灾难。因为金钱最容易诱发人的欲望。能够认真把握好金钱与权力使用的“度”和“量”,你的人生便是富足而快乐的。
                                          ——金菩提禅师金钱与权力是一把双刃剑