Forgot password?
lihao
lihao

你们这些混蛋!!!!!!!!!!!!!欺负,老头子是吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kana
kana李好
我会爱护你的!所以快爆!
2012-02-25 15:09:27
rockpri
喵小仙儿~李好
作为老喵你要自觉好吗李好叔!
2012-02-25 15:09:58
beckham
贝壳kana
今天的kana有如当年的BB
2012-02-25 15:10:36
kana
kana贝壳
BB?
2012-02-25 15:11:09
susie
卷心菜李好
嘻嘻。。。
2012-02-25 15:11:33
lihao
李好喵小仙儿~
好吧,已经在找基友要照片了。
2012-02-25 15:12:04
lihao
李好kana
正在找基友要照片。
2012-02-25 15:12:12
beckham
贝壳kana
就素乃楼下的rockpri,我叫ta BB
2012-02-25 15:13:01
kana
kana李好
连基友也一起爆了神马的我一点都不介意真的!
2012-02-25 15:13:15
kana
kana贝壳
当年的BB是个神马情况……?
2012-02-25 15:13:42
L
L李好
爆一下有利于你的心理健康
2012-02-25 15:13:44
beckham
贝壳kana
起哄……不自爆……,乃不会步ta后尘吧
2012-02-25 15:15:14
lihao
李好L
表!
2012-02-25 15:15:16
lihao
李好kana
基友没甩我,哭……
2012-02-25 15:15:25
kana
kana贝壳
爆过的人已经不用爆了…恩…
2012-02-25 15:16:11
kana
kana李好
短信威胁他说再不甩你明天就甩他一脸……
2012-02-25 15:16:42
beckham
贝壳kana
你不会想例外吧
2012-02-25 15:17:24
kana
kana贝壳
例外啥?- -
2012-02-25 15:18:34
rockpri
喵小仙儿~李好
快点放自爆!!
2012-02-25 15:20:29
beckham
贝壳kana
我看来看去就数kana最低调了
2012-02-25 15:20:31
kana
kana贝壳
低调是美德…就随便起一下哄就行了orz
2012-02-25 15:21:53
beckham
贝壳kana
咳咳……我要开始不厚道了
2012-02-25 15:24:24