Forgot password?
lihao
lihao

蓝色的大象是绿色还是紫色呢?

farley
窝就是个甜菜李好
蓝色!
2012-03-05 12:33:02
franci_s
Gio李好
蓝色!
2012-03-05 12:44:27
kana
kana李好
粉红色的
2012-03-05 12:44:40
lihao
李好kana
为什么是粉红色呢?
2012-03-05 12:49:09
lihao
李好Gio
为什么是蓝色呢?
2012-03-05 12:49:19
lihao
李好窝就是个甜菜
为什么呢?
2012-03-05 12:49:22
kana
kana李好
因为我喜欢粉红色
2012-03-05 12:51:14
farley
窝就是个甜菜李好
为了显得我智商高我决定不浪费口舌回答你的这个问题
2012-03-05 12:56:23
franci_s
Gio李好
因为绿色加紫色是蓝色~
2012-03-05 12:59:52
lihao
李好Gio
我怎么不知道,绿色加紫色。
2012-03-05 13:39:53
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。
2012-03-05 13:40:13
lihao
李好kana
哈哈,叔也可以喜欢粉红色么?
2012-03-05 13:40:26
lihao
李好Gio
我怎么不知道,绿色加紫色。
2012-03-05 13:45:32
lihao
李好Gio
我怎么不知道,绿色加紫色。
2012-03-05 13:45:32
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。
2012-03-05 13:45:34
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。
2012-03-05 13:45:34
lihao
李好kana
哈哈,叔也可以喜欢粉红色么?
2012-03-05 13:45:35
lihao
李好kana
哈哈,叔也可以喜欢粉红色么?
2012-03-05 13:45:36
lihao
李好kana
哈哈,叔也可以喜欢粉红色么?
2012-03-05 13:47:12
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。...
2012-03-05 13:47:45
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。...
2012-03-05 13:47:47
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。...
2012-03-05 13:47:50
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。...
2012-03-05 13:47:51
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。
2012-03-05 13:47:54
lihao
李好窝就是个甜菜
哇,膜拜高手。
2012-03-05 13:47:55
lihao
李好kana
哈哈,叔也可以喜欢粉红色么?
2012-03-05 13:47:56
lihao
李好Gio
我怎么不知道,绿色加紫色。
2012-03-05 13:47:57
kana
kana李好
你喜欢粉红色吗?
2012-03-05 13:53:05
franci_s
Gio李好
我胡说的。。。。
2012-03-05 13:54:20
lihao
李好kana
喜欢啊。
2012-03-07 05:47:48
kana
kana李好
所以你也可以说是粉红色的呗
2012-03-07 05:50:38
lihao
李好kana
好吧,假装大象是粉红色的。
2012-03-07 05:52:14
kana
kana李好
那不然你说是神吗颜色?
2012-03-07 05:52:42
lihao
李好kana
大象的皮肤是什么颜色?
2012-03-07 05:54:02
kana
kana李好
不知道 土灰色?
2012-03-07 06:05:40