lihao
lihao

萝莉

四方有萝莉,绝世而独立。
一顾倾人城,再顾倾人国。
宁不知倾城与倾国?
萝莉难再得
kana
kana已经长成熟女了2010-12-18 11:54:34
lihao
李好kana在哪里?2010-12-18 11:55:25
kana
kana李好四方咯2010-12-18 12:01:02
akuma13s
Alare把 loli 改成 御姐  看上去才顺眼2010-12-18 12:25:02
lihao
李好kana四方?2010-12-18 12:37:32
lihao
李好Alare你喜欢御姐?2010-12-18 12:45:09
akuma13s
Alare李好嗯,御姐控2010-12-18 13:08:03
lihao
李好Alare我也控……2010-12-18 13:10:20
kana
kana李好你写的四方有萝莉。。。2010-12-18 15:44:08